Sunday, February 28, 2010

the languages and dialects of Estonia

Language variation and change have always interested me. Even before I started studying linguistics I was interested in the topic, and now it fascinates me even more. The Estonian Institute has a great publication on the Estonian language and is a very good introduction to the history and the structure of the language. If you haven't already read it, you should certainly check it out here. Below is how to say: Our nightingale has gone elsewhere this year in all the languages and dialects that are native to Estonia. In the standard (state) language you say the sentence as such: Meie ööbik on tänavu mujale läinud (Our nightengale is this.year to.elsewhere gone). But in other languages and dialects?


Hiiumaa: Meide ööbik aa seaesta maeale läin
Saaremaa: Meite ööbik oo siasta mäale läind
Muhumaa: Meite üöbik uo sieoasta mõjale läin
Läänemaa: Meite ärjälend oo tänäkond maale läin
Vigala: Mede künnilind uu tänabö maeale läind
Kihnu: Mede künniljõnd ond tänävasta maalõ läin
Harju-Risti: Mete üöbik oo tänabu maeal läin
Kuusalu: Meie üöbik on tänävu muuale mend
Järvamaa: Me õitselind on tänavu maale läind
Põhja-Virumaa: Meie kirikiut one tänävu mojale lähänd
Vaivara: Mei sisokaine ono (olo) tänä vuo mojale mennö
Kodavere: Meie sisask one tänävuade mõjale lähnud
Karksi: Mee kiriküüt' om täo muial lännü
Southern-Tartumaa: Meie tsisask om tinavu muiale lännu
Võrumaa: Mii sisask um timahavva muialõ lännüq
Setomaa: Mii sisas'k om timahavva muialõ l'änüq

List thanks to the Estonian Institute and Urmas Sutrop

No comments:

Post a Comment